O mně

Blanka Stupková

Moje cesta k psychoterapii se vyvíjela postupně. Tak, jak jsem se v osobním i pracovním životě setkávala s lidmi v různých životních situacích a fázích a v různých společenských kontextech, ujasňovala jsem si, co je pro mě důležité a v jaké práci nacházím smysl a uspokojení. Věřím, že opravdu každý může být v životě spokojený, pokud je to jeho cílem. Psychoterapie je cesta, kterou k vnitřní spokojenosti můžeme dojít. Ráda vás na této cestě budu provázet.

Jsem psychoterapeutka, speciální pedagožka - etopedka. Pracuji s lidmi, kteří se dostali do potíží a hledají dobré východisko či změnu. Může jít o problematiku:

  • individuální (nízké sebevědomí, nespokojenost se sebou, otázky vlastní identity, sebepoškozování, obavy z budoucnosti, hledání smyslu života, nejistota, problémy v komunikaci, osamělost, úzkostné stavy, výkyvy nálad, vyčerpání, únava)
  • vztahovou (partnerská, rodinná, mezilidská, problémy v kolektivu a v zaměstnání)
  • mateřství a rodičovství
  • školní (výukové a výchovné obtíže)
  • společenskou (např. experimentování a škodlivé užívání návykových látek, strachy)
  • zdravotní (obtíže bez objektivního lékařského nálezu, např. migrény, nespavost, bolesti břicha, ekzémy, poruchy příjmu potravy, poruchy spánku, obtíže s otěhotněním, opakované úrazy a další)
  • náročných životních situací (např. životní změny, osobní ztráty, zkušenosti s trestnými činy, zkušenosti s traumatizujícími zážitky).

Při své práci vycházím z metod systemické terapie, hlubinné (dynamické) terapie a terapeutické práce s tělem. Pracuji v psychosomatickém kontextu.

Vzdělání

  • Integrované studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, magisterské studium
  • Gymnázium Jilemnice

Další vzdělání a odborné kurzy

2017 Sandplay terapie a práce se symboly pro děti, adolescenty a dospělé v rozsahu 100 hodin – Expressive Therapies Institute of Australia. Výcvik akreditován Asociací klinických psychologů.
2016 Výcvik Hlubinné abreaktivní psychoterapie I. a II. v rozsahu 160 hodin – Andrej Dragomirecký (regresní terapie)
2014 Umění zemřít – lektor Bhagat Johan Zeilhofer
2013–2015 Výcvik v rodinných konstelacích a pohybech duše – lektor Bhagat Johan Zeilhofer
2011 Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách – Centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů, Praha. Akreditováno MŠMT.
2009 Výcvik v internetovém poradenství I. – Modrá linka, Centrum pro vzdělávání a supervizi Brno. Výcvik byl akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.
2008–2013 Komplexní vzdělávací program v Dynamicky orientované psychoterapii s důrazem na experienciální a psychosomatický přístup v rozsahu 790 hodin – Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny, o.p.s. v Liberci. Výcvik byl akreditován pro práci ve zdravotnictví.
2007 TKI – výcvik v telefonické krizové intervenci v rozsahu 100 hodin – „D“ občanské sdružení Liberec. Výcvik byl akreditován Českou asociací pracovníků linek důvěry.
2007 Práce s časovou osou – Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci.

Dosavadní praxe

2017–dosud ZŠ Sokolovská Liberec – speciální pedagog, psychoterapeut, poradce
2015–dosud Terapeutické centrum Liberec – psychoterapeut, krizový intervent
2012–2017 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče a ZŠ, Liberec – etoped, psychoterapeut
2010–2012 Středisko výchovné péče v Liberci – etoped, psychoterapeut
2009–2013 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb, Liberec – krizový intervent
1995–2010 Pedagogicko-psychologická poradna v Liberci – speciální pedagog
1990–1991 Ústav sociální péče v Horní Poustevně – sanitář

Služby poskytuji také společnosti Amina, o.p.s. v Liberci, zaměřené na podporu pěstounských rodin a Sdružení Tulipan, z. s. v Libereci zaměřené na pomoc osobám se zdravotním znevýhodněním.

Mám zájem o konzultaci