Psychoterapie

Psychoterapie je prostředek pro pomoc druhým v obtížných životních situacích. Psychoterapie neříká lidem, co mají v životě dělat, jak se mají rozhodnout. Pomáhá jim utřídit si myšlenky, pocity a vlastní postoje. Provází je objevováním příčin potíží a pochopením souvislostí tak, aby nebylo nutné je opakovat a klient je mohl opustit. Psychoterapie učí klienta probouzet vnitřní sílu a více jí důvěřovat.

Jedním ze základních nástrojů psychoterapie je řízený rozhovor. Během spolupráce se klient může setkat i s dalšími způsoby práce jako je např. imaginace, katatymně imaginativní techniky, práce s tělem, hlubinně abreaktivní techniky, konstelační metody, arteterapeutické techniky, hra v písku nebo relaxace.

Ve své práci se řídím Etickým kodexem České psychoterapeutické společnosti. Zaručuji mlčenlivost o všech skutečnostech, které jsou součástí psychoterapeutického procesu.

V rámci psychoterapie nabízím tyto služby