Hlubinná abreaktivní psychoterapie

Hlubinná abreaktivní psychoterapie je metoda založena na tom, že každá bytost má vědomí a podvědomí. Vědomé a smyslové vjemy se ukládají v paměti a tvoří se paměťová časová přímka. Prožitá traumata a bolesti se zaznamenávají na této přímce jako takzvané engramické události. Jsou to stavy, které vyvolaly zúžený stav vědomí. Zároveň s nimi jsou na časové přímce uloženy i signály z čidel, to znamená zvuky, světlo, tma, barvy, změna tělesné teploty, zrychlený dech, zrychlený tlukot srdce atd. Do paměti se uloží i to, co jsme zaslechli nebo jakkoliv vnímali i nevědomky, třeba i v bezvědomí či narkóze.

Při terapii si klient nejprve vybaví poslední situaci, kterou prožil v souvislosti s řešeným problémem. Zároveň s vybavením si této situace, zaznamená tělo i tělesné pocity, které se vynoří ze záznamu paměťové stopy. Klient si prochází tuto poslední událost a vnímá s ní spojené tělesné pocity. Potom je terapeutem požádán, aby si vybavil další podobnou událost, kdy vnímal stejné nepříjemné pocity v těle. Takto se postupně vybavují a zpracovávají všechny minulé situace a události s problémem spojené. Se zpracováním poslední události dojde k abreakci, to znamená k plnému pochopení souvislostí a vyčištění problému z paměťové přímky.

Nejčastěji jsou to pocity bezvýchodnosti, nízké sebevědomí, ztráty v životě, různé fóbie, depresivní stavy, závislosti, problémy ve vztazích partnerských, rodinných, pracovních i jiných, fyzické bolesti, opakované úrazy a další.

Hlubinná abreaktivní psychoterapie dává jasný a logický obraz mechanismů, kterým člověk podléhá a které ovládají jeho život.

V průběhu celé terapie je klient při plném vědomí a kdykoliv může terapii přerušit.

Nevhodné je použití HAP u matek ve vyšším stupni těhotenství a u lidí, kteří jsou pod silným vlivem farmak, drog, alkoholu.

Doba trvání konzultace a cena

Délka jedné konzultace je 90 – 180 minut, cena je 500 Kč / 1 hod. konzultace.

Mám zájem o konzultaci