Individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie je vhodná pro toho, kdo chce pracovat na změnách u sebe samého a zlepšit tak kvalitu svého života. Jedná se o vlastní prožívání, zpracovávání emocí, vyrovnávání se se stresovými situacemi, upevňování sebehodnoty a sebejistoty, budování a udržování vztahů s druhými.

Průběh konzultace se může měnit podle povahy problému, kvůli kterému klient psychoterapii vyhledal. V první fázi si vždy klient s terapeutem domluví zakázku, tj. cíl, ke kterému by chtěl klient dospět. V dalším průběhu pak s podporou terapeuta hledá možnosti, jak objevovat a využívat své vnitřní síly a schopnosti k uskutečňování žádoucích změn. Je možné domlouvat i způsob práce, který bude k vyřešení situace či k uzdravení využit.

Frekvence jednotlivých setkání se může během psychoterapeutického procesu měnit. Také počet konzultací se odvíjí od individuálních potřeb klienta.

Doba trvání konzultace a cena

Délka jedné konzultace je zpravidla 50 minut, cena je 800 Kč za konzultaci.

Mám zájem o konzultaci