Párová a rodinná psychoterapie

Párová psychoterapie

Párová psychoterapie je vhodná pro klienty, kteří se chtějí zaměřit především na problematiku vztahu a jeho dynamiky. Pracujeme s rozdílností ve vnímání jednoho i druhého z páru, společně hledáme nové možnosti komunikace a řešení vztahových problémů. Důvodem k vyhledání párové psychoterapie může být dlouhodobý nesoulad, ztráta důvěry, nevěra, problémy s intimitou ve vztahu, žárlivost, řešení krizové situace, zvažování zda ve vztahu setrvat, proces rozvodu a vyrovnání se s novou situací, spory o děti, nejednotný výchovný přístup, rodičovská nezkušenost a další témata týkající se páru.

V úvodu je věnována dostatečná pozornost zakázkám jednoho i druhého a definování společného cíle, ke kterému bude terapie směřovat. V průběhu se pak pozornost zaměřuje na učení se naslouchat a rozumět svým i partnerovým potřebám, osvojení si dovednosti tyto potřeby sdělovat a reagovat na ně s ohledem na prospěch obou.

Konzultací se obvykle účastní oba z páru. Tak jako u individuálních konzultací se frekvence jednotlivých setkání může během terapeutického procesu měnit. Počet konzultací vychází z potřeb klientů.

Rodinná psychoterapie

Rodinná psychoterapie se zaměřuje na celou rodinu. Ta je vnímána jako uzavřený systém, jehož součástí je každý její člen a jeho chování. Při narušení vnitřní rovnováhy rodiny vzniká symptom některého z členů. Symptomem může být např. nemoc, změna v chování, v emočním vyjadřování, v komunikaci a další. Změna může být pozitivní i negativní. Základní tendencí rodinného systému je udržení rovnováhy. I problém tak může paradoxně sloužit k udržení rovnováhy a fungování systému jako celku. Důvodem k vyhledání rodinné psychoterapie mohou být potíže v komunikaci, pocity nepochopení, výchovné potíže, sourozenecké vztahy, vztahy rodičů a dětí, vztahy s příslušníky původních rodin, zvládnutí předrozvodové, rozvodové a porozvodové situace, onemocnění člena rodiny, úmrtí v rodině, podpora rodičovství a další.

První konzultace je využita k mapování prostoru rodiny a k vytvoření společné zakázky. Během terapie členové rodiny pracují na rozpoznání a pojmenování skrytých vlivů, které působí na rovnováhu rodinného systému. Společně s terapeutem hledají cestu, která by vedla ke znovuobnovení narušené rovnováhy. V těžkostech jednoho se objevují souvislosti s ostatními, ukazuje se, jak i drobná změna u jednoho člena rodiny ovlivňuje a vyvolává reakce u dalších členů systému.

Konzultací se obvykle účastní všichni členové systému rodiny. Během terapie se složení účastníků může měnit. Frekvence a počet konzultací se domlouvá podle potřeb rodiny.

Doba trvání konzultace a cena

Délka jedné konzultace je obvykle 50 minut, cena je 1000 Kč za konzultaci.

Mám zájem o konzultaci