Rodinné konstelace

Rodinné konstelace jsou formou skupinové psychoterapie, umožňují názorně ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, případně členy širších systémů i to jak nás ovlivňují. Systemická práce s konstelacemi využívá fenomenologický přístup, který se zaměřuje na přítomný okamžik. Terapeut nevkládá svoje představy, či záměr, ale pozorně čeká na to, co přináší přítomný okamžik. Je to otevřená práce s lidmi pozitivním způsobem zaměřená na jejich zdroje. Lze ji využít pro témata týkající se rodiny, vztahů, práce, peněz, zdraví, smrti a dalších oblastí života.

Doba trvání konzultace a cena

Doba trvání i cena se stanoví vždy pro konkrétní skupinu.

Mám zájem o konzultaci