Skupinová psychoterapie

Skupinová psychoterapie je forma psychoterapie, která k léčebným účelům jednotlivce využívá dynamiku skupiny. Prostřednictvím vztahů a interakcí mezi jejími členy se účastníci učí lépe rozumět sami sobě a tomu, jak svým často nevědomým jednáním ovlivňují okolí, nahlížet zažité vzorce chování, měnit je žádoucím směrem, zvládat emočně náročné situace, opakované neúspěchy měnit v úspěch. Učí se otevřenosti a novým formám komunikace.

Skupina nabízí novou kvalitu společenského kontaktu, emocionální podporu, povzbuzení, pomoc při hledání řešení, podporu k samostatnosti a odvaze. Každý se dozvídá něco o sobě a učí se něco nového od ostatních.

Doba trvání konzultace a cena

Frekvence jednotlivých setkání i cena se stanoví vždy pro konkrétní skupinu.

Mám zájem o konzultaci