Mgr. Blanka Stupková
Mgr. Blanka Stupková
Psychoterapeutka a speciální pedagožka
Přístup otevřený potřebám klienta | Diskrétnost | Krátké objednací lhůty

Psychoterapie a speciální pedagogika v Liberci a okolí

V životě každého člověka se najdou okamžiky, při nichž si neví rady, které jen obtížně zvládá, kdy uvítá pomoc někoho dalšího. V mnohých z nich lze řešení nalézt prostřednictvím psychoterapie či etopedické konzultace. Nacházíte-li se v takové situaci, hledáte pomoc na správném místě. V bezpečném prostředí terapeutického centra v srdci Liberce Vám nabízím profesionální odbornost postavenou na zkušenostech z práce s lidmi v různých životních fázích a situacích.

S čím vám mohu pomoci?

Individuální psychoterapie
Ikona - Individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie s dětmi i dospělými probíhá formou rozhovoru terapeuta s klientem. Terapeut vytváří důvěrný a bezpečný prostor pro společné hledání východiska z klientových obtíží...

Párová a rodinná psychoterapie
Ikona - Párová psychoterapie

Párová a rodinná psychoterapie nabízí možnost vidět klienta jako součást páru / rodinného systému a daný problém jako symptom v souvislosti s fungováním partnerů /celé rodiny...

Sandplay a práce se symboly
Ikona - Sandplay a práce se symboly

Sandplay a práce se symboly umožňuje klientovi verbálně i neverbálně vyjadřovat své pocity a prožitky, propojit svůj vnitřní a vnější svět. Je vysoce efektivní při snižování emocionálních příčin problémového chování...

Rodinné konstelace
Ikona - Rodinné konstelace

Systemické a rodinné konstelace nám umožňují odkrýt skryté vlivy v našich rodinných systémech, nahlédnout, kde leží příčiny problémů a získat návod k jejich řešení...

Mediace
Ikona - Krizová intervence

Mediace je neformální proces řešení konfliktů, ve kterém mediátor jako nezávislá osoba napomáhá stranám, které se ocitly v konfliktu, v hledání společných a reálných řešení. Podporuje porozumění situaci, v hledání smírné cesty a ve vytvoření vzájemně přijatelné dohody.

Speciální pedagogika
Ikona - Speciální pedagogika

Poradenství pro děti, jejich rodiče popř. rodiny a pedagogické pracovníky v otázkách souvisejících s obtížemi při výchově dětí v rodině i ve škole, se vzděláváním a osobnostním růstem...

Proč se mnou spolupracovat

Za dobu mé praxe jsem pracovala s lidmi v různých životních fázích a situacích. Mohla jsem být u jejich radostí a starostí, všímat si strategií, kterých ve svých životech využívali. Mohla jsem vnímat, kdo vytrvale bojuje za své a kdo se pasivně spokojuje s tím, co nabídne okolí. Své profesní zkušenosti jsem sbírala v organizacích různého zaměření, soustavně je doplňuji odborným vzděláváním. Ve své práci se řídím Etickým kodexem České psychoterapeutické společnosti. Ctím zásadu mlčenlivosti o klientech. V případě potřeby spolupracuji po domluvě s klientem s dalšími odborníky.

Více o mně