Mediace

Mediace je proces umožňující dvěma stranám, které se ocitly ve vzájemném konfliktu, nacházet společné řešení své situace. Úloha mediátora je vytvářet bezpečný prostor pro sdělení podstatných okolností jedné i druhé strany, k širšímu porozumění situaci a k hledání společného řešení.

Tématem mediace mohou být spory z oblasti rodinných, partnerských, sousedských či pracovních vztahů. Například:

  • rozvod
  • výchova dětí
  • mezigenerační soužití
  • rozdělení či sdílení majetku
  • sousedské vztahy
  • sousedské vztahy

Mediace umožňuje přemostění neshod a rozporů, hledání společného východiska ze situace přijatelného pro obě strany a nabídnutí konkrétního způsobu naplnění.

Mediaci je možné využít v různých fázích konfliktu - na začátku i v jeho průběhu.

Doba trvání konzultace a cena

Délka jedné konzultace je zpravidla 50 minut, cena je 800 Kč za konzultaci.

Mám zájem o konzultaci