Speciální pedagogika – etopedie, výchovné poradenství

Etopedie je oblast speciální pedagogiky, která se zabývá výchovnými problémy dětí a problematikou poruch chování. Poruchy chování jsou projevy jedince, kterými se vymyká ze společenských norem chování a které se nedají zvládnout běžnými výchovnými prostředky. Kromě poruch chování se obor etopedie zabývá také agresivitou, agresivním chováním, závislostním chováním, dalšími rizikovými projevy a jejich prevencí. Jedná se o problémy při výchově dětí v rodině i ve škole. Například nerespektování výchovných autorit, lhaní, podvádění, krádeže, útěky z domova, agresivní a destruktivní projevy vůči sobě (sebepoškozování) i vůči druhým (šikana, záměrné ubližování), vliv nevhodné party, činnost porušující zákony.

Těžiště práce spočívá ve spolupráci všech dotčených stran tj. dítěte, rodičů a dalších členů rodiny, popř. školy. V některých případech je kombinována práce s rodinou s individuální terapií dítěte. Cílem je najít možné řešení problematických situací, odhalit příčiny a doporučit vhodné výchovné postupy.

Doba trvání konzultace a cena

Doba trvání a cena jedné konzultace odpovídá zvolené formě.

Mám zájem o konzultaci